Produkty

Motorex, z siedzibą… w Lagenthal, samym sercu Szwajcarii, to najwię™ksza niezależna mieszalnia olejów, która od ponad 90 lat prowadzi dział‚alność‡ w zakresie badań„, rozwoju i produkcji olejów i chemikaliów o ustalonej na rynku pozycji. Za nieporównywalną… jakość… produktów MOTOREX odpowiada wysoko zmotywowana kadra specjalistów tribologii, inżynierów, techników i specjalistów od marketingu, którzy każdego dnia pracują nad utrzymaniem pozycji MOTOREX jako lidera rynku.

Produkty MOTOREX podlegają… ciągł‚emu procesowi badań„ i rozwoju, dlatego Motorex Oil Poland s.c. zastrzega sobie prawo do zmian wszelkich danych technicznych publikowanych w niniejszym serwisie internetowym bez wcześ›niejszego powiadomienia. Motorex Oil Poland s.c. dokł‚ada wszelkich starań„ aby publikacje był‚y wolne od błę™dów, jednak mogą one zawierać‡ dane nieścisłe lub błę™dy typograficzne. Motorex Oil Poland s.c. nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne takie sytuacje, błę™dy lub pominię™cia w serwisie internetowym.

FIRMA PAWELEC
ul. Ogrodowa 7 • 64-300 Nowy Tomyśl • Polska

tel. +48 61 44 22 220 • fax +48 61 44 22 220
biuro@motorexoilpoland.pl